Join

Y tai a'r gerddi hanesyddol gorau i ymweld â nhw yng Nghymru

Crwydrwch wlad sydd â threftadaeth ryfeddol a chefn gwlad arbennig trwy ddod yn aelod o Historic Houses

Plas Brondanw incredible topiary garden

Croeso i Gymru, gwlad sy’n llawn o rai o’r tirweddau mwyaf trawiadol y gellir eu dychmygu, gyda hanes balch ac unigryw sy’n cael ei adlewyrchu yn yr holl dai a gerddi hanesyddol. Os ydych chi’n bwriadu ymweld â Chymru, gwnewch yn siŵr eich bod yn neilltuo amser i werthfawrogi’r dreftadaeth wych hon. Isod ceir rhagor o wybodaeth neu gallwch weld map o’r holl dai a gerddi y gallwch eu gweld yma yng Nghymru.

Gogledd Cymru

SUT I YMWELD Â CHYMRU HEB GAR

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Good Journey i ganfod ffyrdd i’ch helpu i ddod o hyd i ddulliau teithio mwy cynaliadwy i leoedd arbennig. Efallai eich bod yn meddwl ei bod yn anodd dod o hyd i ffyrdd o ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i ymweld â rhai o’r tai a’r gerddi hanesyddol yn ardaloedd mwyaf gwledig Cymru, peidiwch â phoeni, mae gan Good Journey ateb. Ewch i’w gwefan i gael rhagor o wybodaeth.

..hefyd yng Ngogledd Cymru

De Cymru

Diwrnodau allan yng Nghymru

Gall unrhyw un sydd wedi treulio amser yng Nghymru dystio pa mor wych ac urddasol yw’r wlad, ei phobl a’i threftadaeth. Os ydych am ymweld â Chymru’n fuan, gobeithio y byddwch yn neilltuo amser i ymweld â’i thai a’i gerddi hanesyddol. Gallwch weld map o’r holl leoedd gwych hyn i fwynhau diwrnod allan yng Nghymru ar y ddolen i’n map yma.

Become a Historic Houses member

Explore the nation’s heritage from just £59 per year.

Hundreds of the most beautiful historic houses, castles, and gardens across Britain offer our members free entry.

Receive a quarterly magazine exploring the architecture, collections, and family histories of our grandest and oldest homes, and get an insight into what it takes to keep them standing today.

Enjoy monthly online lectures about the houses and their extraordinary history, presented by experts including house owners, curators and guest lecturers.

Join now
Plas Brondanw garden lodge in Wales

Supporting the future of independent heritage

Sign up for our free bulletin

Are you interested in the stories locked away inside Britain’s Historic Houses? Every Friday, we publish a free newsletter detailing news, stories and details from our member houses. From the stained glass windows of Knebworth House to the armoury of Bamburgh Castle, whether you’re a member or just interested, subscribe here and explore the treasures of Britain’s Historic Houses.