Join
Join

Amdanom Ni

Snowdonia Wales

Rydym yn cynrychioli casgliad mwyaf y Deyrnas Unedig o dai a gerddi hanesyddol sydd dan berchnogaeth annibynnol.  Rydym yma i sicrhau bod y cartrefi hanesyddol hyn yn aros yn fyw ac yn hygyrch am genedlaethau i ddod.

Mae dros 100 o dai yng Nghymru yn aelodau, llawer ohonynt â drysau agored, yn aros i gael eu harchwilio. Yn nodweddiadol, mae ein Tai Hanesyddol yn parhau i fod yn gartrefi i bobl, ac mae gan bob un ohonynt straeon hynod ddiddorol ac unigryw i’w hadrodd.

Mae’r tai hynny nad ydynt yn agor eu drysau i ymwelwyr yn rheolaidd yn aml yn croesawu pobl ar gyfer priodasau neu ddigwyddiadau. Mae gan lawer o’n tai lety ar y safle, o aros mewn ystafelloedd moethus yn y prif dŷ i glampio mewn cwt bugail sydd wedi’i drawsnewid ar y tiroedd.

Rydym yn gweithio i gefnogi’r tai hyn, gan eu cadw’n ddiogel. Rydym yn cynghori perchnogion ar unrhyw beth o damprwydd codi i gynnal gwyliau, ac rydym yn lobïo’r llywodraeth ar eu rhan. Mae ein cynghorydd polisi yng Nghymru yn ymateb i ymgyngoriadau ac yn monitro gwaith Llywodraeth Cymru ar ein rhan. Rydym yn gwobrwyo’r tai hynny sydd wedi cwblhau gwaith adfer eithriadol, sydd â gerddi gwych, ac sy’n gweithio’n ddiflino i ragori mewn arloesedd addysgol. Ac rydym yn gweithio i ymchwilio ymhellach i dai hanesyddol a’u casgliadau.

NI YW TAI HANESYDDOL YNG NGHYMRU

Sign up for our free bulletin

Are you interested in the stories locked away inside Britain’s Historic Houses? Every Friday, we publish a free newsletter detailing news, stories and details from our member houses. From the stained glass windows of Knebworth House to the armoury of Bamburgh Castle, whether you’re a member or just interested, subscribe here and explore the treasures of Britain’s Historic Houses.